Dr Pablo Barenblit Scheinin

·        Llicenciat en Odontologia, el 13 de mars de 1989 UBA
Col·legiat 1755
Doctor en Odontología:Excellent Cum Laude
Juliol 2002, Facultat d’ Odontologia, Universitat de Barcelona, Espanya
Post-grau en Oclusió i Rehabilitació Oral per la Facultat d’ Odontologia, Universitat de Barcelona, Espanya entre 1991 i 1993
Master en implantologia i Rehabilitació Oral per la European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials - New York University (EEUU) - Colège Français Chirurgiens Maxilo Faciales entre 1992 i 1993.
Post-grau en Implantología i Periodoncia per la New York University, College of Dentistry, New York, EEUU .1994
Supervisor de Instal·lacions Radioactives : Universitat Autònoma de Barcelona,          Barcelona, Espanya.1991
Post-grau de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals per les Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona, Espanya. Setembre 2004
Professor Associat Facultat de Odontologia, Universitat de Barcelona desde 1998

Director del Master d'Implantologia i Protesi de l'Universitat de Barcelona

Hospital Comarcal Sant Antoni Abad, Vilanova i la Geltrú, Barcelona Cap de la Unitat d’Odontologia i Implantologia
Consell del Departament d´Odontoestomatologia, Universitat de Barcelona, membre actiu.
Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, membre actiu.