Mónica Torné Paloma

Gerent de la Clínica Dental Barenblit

- Protésica Dental per la escola Salvador Seguí en 1992

- Curs d’ auxiliar de Clínica dental en la Clínica Odontològica de Bellvitge 1992

- Mòduls de Formació continuada per Higienistes, Institut Lacer, 1996

- Gestió Dental i Marketing, 2006

- Curs Llei de  Protecció de Dades 2010

- Curs de Marketing Dental 2012

Títol propi en les Següents Formacions (2020):

        Gestió laboral i Recursos Humans

        Gestió i Direcció en clíniques dentals

        Gestió comptable i Prevenció de Riscos Laborals