Mónica Torné Paloma

Gerent de la Clínica Dental Barenblit
Protésica Dental per la escola Salvador Seguí en 1992
Curs d’ auxiliar de Clínica dental en la Clínica Odontològica de Bellvitge 1992
Mòduls de Formació continuada per Higienistes, Institut Lacer, 1996
Gestió Dental i Marketing, 2006

Curs Llei de  Protecció de Dades 2010

Curs de Marketing Dental 2012