Dolor Oro Facial i ATM

Les patologies relacionades amb la ATM (Articulació Tempero Mandibular) que es l’articulació de la mandíbula inferior estan emmarcats dintre de lo que s’anomena Síndrome de Disfuncio Craneo Mandibular associat en la majoria dels casos amb contractures musculars de la boca i la cara, cruixint  o comprimint les dents (bruxisme parafunció) mal de cap, mareig, migranya i sorolls a l’oïda.

Tot aquest conjunt de patologies també les tractem a la Clínica Dental Barenblit.