Laboratori de Protesi

Els professionals de la Clínica Dental Barenblit treballen en estreta col·laboració amb laboratoris de pròtesi dentals que confeccionen, seguint les indicacions clíniques, les pròtesis dentals amb les cuals els nostres pacients recobren la estètica i funció.