Odontologia General i Preventiva

En el nostre  Departament d’ Odontologia General de la Clínica Dental Barenblit busquem un concepte integral de la boca per aconseguir i mantenir un estat òptim de la salut buco dental.

\n

-          Odontologia Preventiva

\n

Abracem tots aquells procediments que tenen per objectiu intentar prevenir l’aparició de patologies a traves de selladors de fissures, topicacions de fluor, profilaxis periodontals... En la Clínica Dental Barenblit ens preocupem de la prevenció.