Prostodòncia. Prótesi Dental

A través de les distintes opcions de prótesis els professionals de la Clínica Dental Barenblit son capaços de retornar estètica i funció els sistemes dentals que l’han perdut a traves de fundes, diferents tipus de prótesis fixa i removible, parcials o totals i amb l’ajuda d’implants dentals.