Odontologia General i Preventiva

Al nostre Departament d’Odontologia General de la Clínica Dental Barenblit busquem un enfocament integral de la boca per assolir i mantenir un òptim estat de salut bucal. A part, abastem tots aquells procediments que tenen com a objectiu intentar prevenir l’aparició de patologies a través de segellats de fissures, topicacions de fluor, profilaxi periodontals….

A la Clínica Dental Barenblit ens preocupem per la prevenció.