Radiologia

La Clínica dental Barenblit disposa de sistemes de diagnòstic complementari en què inclou la :

  • Radiologia periapical convencional
  • Radiologia periapical digital d’ultra baixa intensitat especial per a nens i embarassades
  • Ortopantomografia
  • Radiologia 3D
  • CBCT complet o unitari
  • Baixa radiació

En un entorn de màxima protecció ja que totes les parets de la consulta estan protegides contra les radiacions secundàries seguint la normativa i els més alts estàndards de ràdio protecció.