Rehabilitació i pròtesis

A través de les diferents opcions de pròtesis els professionals de la Clínica Dental Barenblit som capaços de tornar estètica i funció als sistemes dentals que ho han perdut ja sigui a través de fundes, diferents tipus de pròtesis fixes, removibles, parcials o totals i amb l’ajuda d’implants dentals.

Els professionals de la Clínica Dental Barenblit treballen en estreta col·laboració amb laboratoris de pròtesis dentals que confeccionen seguint les indicacions clíniques les pròtesis dentals amb què els nostres pacients recobren estètica i funció.