Sedació conscient

Què és la sedació conscient?

Entenem per sedació conscient a aquell procediment anestèsic el objectiu és provocar un estat de benestar, indiferència i de relaxació al pacient.

Tot això conservant els reflexos protectors naturals.

Quin professional està acreditat per fer una sedació conscient?

La sedació conscient només pot ser realitzada per un metge especialista en anestesiologia i reanimació

En quins casos estaria indicada una sedació conscient?

Una indicació seria aquells pacients que tenen por (o terror!!) a acudir a la consulta dental. Moltes vegades, el que els fa anar al dentista és el dolor provocat precisament per patologies que apareixen després de llargs períodes de temps –de vegades anys– sense acudir a les revisions periòdiques de caràcter preventiu.

Una altra indicació seria la d’aquells pacients a qui es realitzarà una intervenció odontològica complexa (implants múltiples, rehabilitacions completes, empelts ossis…). Fins i tot en pacients “tranquils”, la durada dels procediments i la instrumentació de vegades sorollosa així com la irrigació constant amb sèrum de la cavitat bucal fa molt aconsellables les tècniques de sedació conscient que provoquin aquesta indiferència del pacient que faciliti el treball de l’odontòleg.

Així mateix, pacients amb diversos tractaments relativament senzills (obturació de càries, neteges bucals, curetatges, endodòncies, extraccions…) que requeririen diverses visites a l’odontòleg poden fer-se en una sola sessió amb sedació amb els avantatges en temps i desplaçaments que suposa.

La sedació i supervisió d’un metge anestesiòleg-reanimador també estaria indicada en aquells pacients amb antecedents de malalties respiratòries, cardiològiques o metabòliques (diabètics). És sabut que l’ansietat i la por poden agreujar les patologies d’aquests pacients. La sedació ens permet minimitzar l’aparició de complicacions i la presència d’un metge anestesiòleg-reanimador permet detectar-les i controlar-les des del primer moment.

Una altra indicació serien els pacients que reaccionen amb nàusees i arcades davant de qualsevol manipulació odontològica. Amb la sedació conscient s’aconsegueix la desaparició de les mateixes.

Quines serien les contraindicacions per fer una sedació conscient?

La sedació conscient estaria contraindicada (sempre després d’una valoració mèdica prèvia) en aquells pacients en què es prevegi una col·laboració nul·la o escassa. Seria el cas d’alguns trastorns psiquiàtrics, dèficits intel·lectuals congènits o processos degeneratius cerebrals. També estarien en aquest grup els nens, especialment els menors de 4 anys.

Quins riscos serien una sedació conscient?

Qualsevol activitat humana té uns riscos (caminar, entrar a la dutxa, baixar escales, etc). En el cas de la sedació dental, el pacient està relaxat, tranquil, sense ansietat, amb els reflexos conservats, monitoritzat i vigilat en tot moment per un metge anestesiòleg-reanimador que no se n’aparta del costat.

Encara que no podem dir que el risc no existeixi (igual que no podem assegurar que el pacient no pateixi un accident en el trajecte des de casa seva a la clínica) si podem afirmar que el risc seria menor que quan prenem una cosa tan habitual –sobretot a partir de determinades edats- com una pastilla per dormir. Quan ingerim un somnífer estem adormits durant diverses hores, no estem monitoritzats i no tenim un metge especialista al nostre costat que té cura de nosaltres.

Quines precaucions he de tenir abans o després d’una sedació conscient?

Les normes que cal seguir abans d’una sedació dental serien les següents:

– No prendre aliments 4 hores abans

– No ingerir líquids 2 hores abans

– Posar en coneixement de l’equip mèdic totes aquelles circumstàncies personals (fàrmacs que s’estiguin prenent, malalties, al·lèrgies, anestèsies o tractaments anteriors, drogoaddiccions o hàbits tòxics) que puguin incrementar o no els riscos mèdics.

– En el cas d’estar prenent alguna medicació, la norma serà continuar prenent-la tret que s’indiqui el contrari.

– En el moment de l’ingrés a la clínica, el pacient haurà de notificar qualsevol anomalia o problema que hagi pogut aparèixer des de la darrera visita.

Les normes que cal seguir després d’una sedació serien les següents:

-Abandonar el centre dental acompanyat SEMPRE per un familiar o amic

– No conduir vehicles de cap mena durant les dotze (12) hores posteriors al tractament.

– No realitzar activitats potencialment perilloses durant les dotze (12) hores posteriors al tractament.

– No ingerir alcohol ni qualsevol altre tipus de substància toxica durant les dotze (12) hores posteriors al tractament.